TRILUX twenty3 Light Snack.
Zarejestruj się teraz!

TRILUX twenty3

więcej zrównoważonego rozwoju w codziennej pracy

Dobre dla budżetu i środowiska

 

Oprawy typu downlight, zwieszane, czy też projektory halowe – asortyment twenty3 dla hurtowni oferuje atrakcyjne cenowo rozwiązania w sprawdzonej jakości TRILUX do wszystkich rodzajów zastosowań w codziennej pracy. I jest wyraźnym krokiem w kierunku bardziej zrównoważonego rozwoju.

Dążąc do ciągłego rozwoju, firma TRILUX od zawsze kieruje się tą samą filozofią, którą jest ciągłe ulepszanie światła dla ludzi i środowiska.

Nasze działania koncentrujemy we wszystkich najważniejszych obszarach na ochronę środowiska i oszczędzanie zasobów naturalnych oraz redukcję emisji CO2. Zrównoważony rozwój wpływa na wszystkie procesy i decyzje, stale poprawiając nasz bilans klimatyczny. Na przykład w ramach naszej strategii zrównoważonego rozwoju zobowiązaliśmy się do osiągnięcia neutralności klimatycznej naszych zakładów produkcyjnych na terenie Niemiec do 2025 roku.

Portfolio twenty3 przyczynia się również do osiągnięcia wyznaczonych kierunków strategicznych. W tym celu zdefiniowano mapę drogową zrównoważonego rozwoju - pierwsze kroki zostały już zrealizowane.

Do 2022 r.

Aktualne opakowania i produkty
 • Biały karton
 • Nadruk w 3 kolorach
 • 6 różnych materiałów
 • Wymagane 3 pojemniki do sortowania odpadów
 • Brak produktów zatwierdzonych jako zrównoważone

2022

Nowe opakowanie
 • Brązowy karton
 • Nadruk w jednym kolorze
 • Jeden rodzaj materiału
 • Tylko jeden pojemnik na odpady
 • Mniej CO2
 • Brak dodatkowych kosztów

2023

Pierwsze zrównoważone produkty
 • Rodziny produktów: 2325, 2330

2024

Deklaracje środowiskowe produktów i zweryfikowane kompensacje CO₂ dla kolejnych typów produktów

2026

Zrównoważone oprawy ze zweryfikowaną kompensacją CO₂ są oferowane dla wszystkich serii w portfolio twenty3.

Nowa koncepcja opakowań

Tylko jeden materiał - 0% plastiku, 100% możliwość recyklingu

Kompensacja CO2

Oprawy z potwierdzoną kompensacją CO2 w portfolio

Nowa koncepcja opakowań

całkowicie bez plastiku, w 100% nadające się do recyklingu

Aby oszczędzać zasoby i minimalizować ilość odpadów, opracowaliśmy na potrzeby oferty twenty3 nową, zrównoważoną koncepcję opakowań.

Nowe opakowanie jest całkowicie pozbawione wielobarwnego zadrukowanego kartonu i plastiku. Opakowania wykonane są wyłącznie z kartonu lub papieru i w 100% nadają się do recyklingu. Chroni to środowisko i znacznie redukuje emisję CO2 związaną z opakowaniem. Koncepcja ta została już wdrożona w pierwszych produktach i będzie sukcesywnie wprowadzana na cały asortyment twenty3.

Pozytywnym efektem ubocznym jest to, że nowe opakowania mogą być w całości utylizowane jako makulatura – segregacja odpadów nie jest już konieczna. Oszczędza to czas i upraszcza sprzątanie po montażu.

Zrównoważone produkty

wysokie wymagania dotyczące kluczowych wartości

Konsekwentnie i stale poszukujemy również sposobu optymalizacji na wszystkich poziomach w "parametrów wewnętrznych" naszych opraw. W centrum uwagi znajduje się jakość światła, efektywność energetyczna i materiałowa, trwałość i redukcja emisji CO2. Zrównoważone oprawy TRILUX twenty3 są oznaczone symbolem ...S... (z ang. "Sustainable") w oznaczeniu produktu.

Główne punkty w skrócie:

 • Zweryfikowana kompensacja CO₂ dla zrównoważonych typów opraw
 • Deklaracje środowiskowe produktów twenty3 dla większej przejrzystości w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju i lepszej orientacji na rynku
 • Ciągłe doskonalenie wydajności naszych opraw
 • Łatwo wymienialne komponenty w celu wydłużenia cyklu życia produktu
 • Optymalna możliwość recyklingu komponentów i materiałów
 • Rozszerzenie oferty o opcje zarządzania światłem w celu umożliwienia ewentualnej dodatkowej oszczędności energii do 35%.

W jaki sposób oprawa oświetleniowa
twenty3 staje się zrównoważona?

Pobierz przewodnik po zrównoważonym rozwoju twenty3 już teraz
twenty3 sustainability guide

Holistyczne podejście

uwzględniony cały łańcuch wartości

Nasze zrównoważone rozwiązania oświetleniowe są jednym ze sposobów na maksymalne ograniczenie emisji CO2. Druga strona to przyjazne dla klimatu procesy w produkcji, administracji i transporcie. W poszukiwaniu możliwości poprawy przyglądamy się całemu łańcuchowi wartości oferty twenty3.

Już teraz wdrażamy liczne środki mające na celu zmniejszenie naszego śladu ekologicznego, takie jak ciągła poprawa efektywności energetycznej maszyn i budynków, optymalizacja opakowań, redukcja odpadów oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.

Ale dla nas konsekwentna ochrona zasobów nie kończy się na własnym terenie. Cały nasz łańcuch dostaw jest zintegrowany z certyfikowanym systemem zarządzania jakością ISO 9001. Istnieją ścisłe wytyczne dotyczące wyboru dostawców, a ich ocena opiera się nie tylko na kryteriach jakościowych, ale także na kryteriach zrównoważonego rozwoju. Ponadto wymagamy od naszych dostawców przestrzegania Kodeksu Postępowania Niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu Elektrycznego i Elektronicznego (ZVEI) oraz Niemieckiej Federacji Inżynierów (VDMA) w celu zapewnienia zrównoważonego działania w wymiarze ekonomicznym, ekologicznym i społecznym.

Neutralność klimatyczna

im szybciej, tym lepiej

W ramach swojej strategii klimatycznej 2025 firma TRILUX przyjęła szeroki pakiet działań. Jako firma na wszystkich poziomach szukamy możliwości minimalizacji naszego śladu węglowego i zrównoważenia nieuniknionej w produkcji emisji CO2.

Ważnymi środkami są:

 • Większa efektywność w produkcji Firma TRILUX zobowiązała się do osiągnięcia neutralności klimatycznej swoich niemieckich zakładów produkcyjnych do 2025 roku – a także wyznaczyła ambitne cele dla wszystkich pozostałych zakładów.
 • Dalsze optymalizacje w logistyce Nasza logistyka staje się coraz bardziej zrównoważona, m.in. poprzez wybór możliwie najbardziej wydajnych i przyjaznych dla środowiska tras transportowych (fracht morski) oraz redukcję objętości i wagi.
 • Odpowiedzialna mobilność pracowników Promujemy przyjazne środowisku środki transportu (e-mobilność) oraz zrównoważoną mobilność pracowników.
 • Działania na rzecz przyrody, przeciwdziałanie zmianom klimatycznym Wspieramy lokalne i globalne projekty wykraczające poza granice naszego przedsiębiorstwa, takie jak „Las przyszłości w Arnsbergu” na rzecz zalesiania przyjaznego dla klimatu.

Chcesz dowiedzieć się więcej o oprawach LED TRILUX twenty3?

Zapraszamy do kontaktu.