TRILUX twenty3 Light Snack.
Nu aanmelden!

TRILUX twenty3

Voor extra Duurzaamheid in de

dagelijkse business

goed voor portemonnee en milieu

 

Downlighter, pendelarmatuur of higbay? Het twenty3-assortiment voor de groothandel biedt attractief geprijsde oplossingen in beproefde TRILUX-kwaliteit voor elke lichttechnische uitdaging in de dagelijkse praktijk. Bovendien is het duidelijk een stap in de richting van meer duurzaamheid.

Gedreven door het doel zich voortdurend verder te ontwikkelen, heeft TRILUX zich steeds laten leiden door dezelfde filosofie: licht voor mens en milieu continu verbeteren.

Ons handelen is in alle kerngebieden gericht op milieubescherming, zuinige omgang met hulpbronnen en beperking van CO2-emissie. Duurzaamheid speelt een rol in alle processen en beslissingen met het oog op de continue verbetering van onze klimaatbalans. Zo hebben we ons er in het kader van onze duurzaamheidsstrategie onder andere toe verbonden onze Duitse productievestigingen klimaatneutraal te maken tegen het jaar 2025.

Die doelstellingen gelden ook voor het twenty3-assortiment. Daartoe hebben we een stappenplan voor duurzaamheid uitgewerkt – en de eerste stappen zijn gezet.

Tot 2022

Actuele verpakkingen
en producten
 • Wit karton
 • 3-kleurige bedrukking
 • 6 verschillende materialen
 • Afvalscheiding in 3 bakken
 • Geen duurzaam toegelaten producten

2022

Nieuwe verpakking
 • Bruin karton
 • Eenkleurig bedrukt
 • Eén enkel materiaal
 • Slechts één afvalbak
 • Minder CO₂-emissie
 • Geen extra kosten

2023

Eerste duurzame producten
 • Productfamilies: 2325, 2330

2024

Milieuproductverklaringen en geverifieerde CO₂-compensatie voor andere producttypes

2026

Duurzame armaturen met geverifieerde CO₂-compensatie worden aangeboden voor alle series in de twenty3-portfolio.

Nieuw verpakkingsconcept

Één materiaal - 0% plastic, 100% recyclebaar

Carbon Offset

Armaturen met geverifieerde CO2-compensatie in het portfolio

Nieuw verpakkingsconcept

volledig kunststofvrij, 100 procent recyclebaar

Om hulpbronnen te sparen en afval tot een minimum te beperken, hebben wij voor twenty3 een nieuw, duurzaam verpakkingsconcept ontwikkeld.

De nieuwe verpakkingen zijn volledig vrij van meerkleurig bedrukt karton en kunststof. Ze bestaan uitsluitend uit golfkarton of papier en zijn 100 procent recyclebaar. Dat is beter voor het milieu en betekent een aanzienlijke vermindering van de verpakkingsgerelateerde CO2-uitstoot. Het concept wordt al toegepast bij een aantal producten. In een volgende stap wordt het geleidelijk aan uitgebreid naar het hele twenty3-assortiment.

Een bijkomend voordeel van de nieuwe verpakking is dat ze volledig bij het oud papier kan. Het is niet meer nodig het afval te scheiden. Dat bespaart tijd en vereenvoudigt het opruimen na de installatie.

Duurzame producten

hoge eisen aan de innerlijke waarden

We zoeken voortdurend naar de optimalisatie van onze armaturen. De nadruk ligt op lichtkwaliteit, energie- en materiaalefficiëntie, levensduur en CO2-reductie. Duurzame TRILUX twenty3 armaturen worden gekenmerkt door de ...S... (voor Sustainable) in de productaanduiding.

De centrale uitgangspunten in één oogopslag:

 • Geverifieerde CO₂-compensatie voor duurzame armatuurtypes
 • Milieuproductverklaringen voor 203 producten voor meer transparantie met betrekking tot duurzaamheid en een betere oriëntatie in de markt
 • Continue verbetering van de efficiëntie van onze armaturen
 • Eenvoudig vervangbare componenten om de levenscyclus van het product te verlengen
 • Optimale recyclebaarheid van componenten en materialen
 • Uitbreiding van het portfolio met lichtmanagementopties om mogelijke extra energiebesparingen tot 35% mogelijk te maken.

Hoe wordt een twenty3 armatuur duurzaam?

Download nu de twenty3 duurzaamheidsgids
twenty3 sustainability guide

Allesomvattende aanpak

de hele waardeketen onder de loep

Onze duurzame lichtoplossingen zijn één manier om de CO2-emissies maximaal te verminderen. Klimaatvriendelijke processen bij de productie, de administratie en het vervoer zijn een andere manier. We bestuderen de hele waardeketen van het twenty3-assortiment om te kijken waar de verbeteringsmogelijkheden liggen.

We hebben al vele maatregelen genomen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen, waaronder de voortdurende verhoging van de energie-efficiëntie van machines en gebouwen, verpakkingsoptimaliseringen, afvalvoorkoming en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

Maar een consequente zuinige omgang met hulpbronnen stopt voor ons niet aan de grenzen van ons eigen terrein. Heel onze toeleveringsketen is opgenomen in ons ISO 9001-gecertificeerde kwaliteitsbeheersysteem. Onze leveranciers moeten aan strenge eisen voldoen en worden niet alleen beoordeeld op kwaliteitscriteria, maar ook op duurzaamheidscriteria. Bovendien verlangen we dat onze leveranciers zich houden aan de Code of Conduct van de Duitse beroepsvereniging van de elektrotechnische en elektrische industrie (ZVEI) en de Duitse beroepsvereniging van machine- en installatiebouwers (VDMA), om duurzaam handelen in economisch, ecologisch en sociaal opzicht te waarborgen.

Klimaatneutraal

hoe eerder, hoe beter

In het kader van zijn klimaatstrategie 2025 heeft TRILUX tot zeer uiteenlopende maatregelen besloten. Als bedrijf zoeken wij op alle niveaus naar mogelijkheden om onze CO2-voetafdruk zoveel mogelijk te beperken en de onvermijdelijke productiegerelateerde CO2-emissies te compenseren. Belangrijke maatregelen zijn:

 • Verbetering van de efficiëntie in de productie TRILUX heeft zich ertoe verbonden de Duitse productievestigingen tegen 2025 klimaatneutraal te maken – en ook voor alle andere vestigingen ambitieuze doelstellingen vastgelegd.
 • Verdere optimalisering in de logistiek Wij maken onze logistiek steeds duurzamer, onder meer door te kiezen voor zo efficiënt en milieuvriendelijk mogelijke transportwegen (zeevracht) en het volume en het gewicht te verminderen.
 • Een verantwoorde personeelsmobiliteit Wij bevorderen milieuvriendelijke vervoermiddelen (e-mobiliteit) en duurzame personeelsmobiliteit.
 • De natuur versterken, klimaatverandering tegengaan Wij steunen ook buiten de grenzen van de onderneming doelgericht lokale en mondiale projecten, zoals het 'bos van de toekomst' in Arnsberg, voor klimaatgerichte bebossing.

Wil je meer weten over de TRILUX twenty3 LED armaturen?

Wij staan jou graag te woord!